Serveis

Control de glucosa i colesterol

Per a la determinació de la glucosa cal venir en dejú o no haver ingerit cap aliment durant les tres últimes hores.

Per a la determinació del colesterol no cal venir en dejú

Tarifes

Glucosa: 3 €
Colesterol: 3,60 €
Glucosa + colesterol: 6 €